dnes je 17.6.2024

Input:

Možný postup zpracování organizačního standardu

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.5
Možný postup zpracování organizačního standardu

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

  1. Identifikujme systémový procesní model řízení používaný v organizaci, ať už jde o užívání vědomé, či jen zvykové.

  2. Zhodnoťme jednotlivé analytické tabulky (vývojové diagramy) a souhrnnou tabulku (souhrnný vývojový diagram) z hlediska organizačního uspořádání podniku s tím, že musí zcela jednoznačně vyjadřovat, které z elementárních jednotek na nejnižším (výjimečně na středním) stupni řízení budou mít charakter projektu. Tj . "obchodní zakázky“ a "projekty rozvoje produktu“.

  3. Na této úrovni proveďme výše naznačenou identifikaci procesů a zmapování jejich vnitřního obsahu a vazeb v návaznosti na kroky naznačené v bodě 6.

  4. Není analýza procesních toků v podniku zpracována, usilujme o její zpracování (je-li to vzhledem ke klimatu v podniku reálné), nebo o vytvoření provizorní (omezené) "analytiky“, na které by mohl vzniknout konsenzus vrcholového managementu a zástupců majitelů (garantů) procesů.

  5. Jednejme s "garanty“ manažerských procesů na střední a centrální organizační úrovni a požadujme jednoznačnou formulaci jejich výstupů, které jsou pro manažerské procesy v projektu závaznými vstupy a naopak, dohodněme s nimi formulaci výstupů z manažerských procesů v projektu, jejichž jsou adresáty a pro něž představují závazné vstupy. Požadujme od nich zpracování dokumentace jim příslušných procesů včetně odpovídajících vnitropodnikových norem.

  6. Eliminujme přitom taktické snahy odborných útvarů v pozici garantů manažerských procesů podřídit příslušnou metodiku především své širší působnosti, aniž jednoznačně stanoví konkrétní transformační kroky v procesu, které ho budou směrovat k zadanému cíli.

  7. Doplňme intranetovou aplikaci "Integrovaného systému řízení“ (pokud existuje) o část týkající se

Nahrávám...
Nahrávám...