dnes je 26.5.2024

Input:

Metody pro zlepšení výkonu logistického řetězce

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.2 Metody pro zlepšení výkonu logistického řetězce

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Existuje spousta vynikajících možností, jak tyto problémy překonat. Metody, které vám navrhneme, se týkají zejména návrhu produktu a měření výkonu. Za prvé, návrh výrobku nebo služby by měl brát v úvahu důsledky pro existující nebo navrhovaný logistický řetězec v oblasti nákladů a zákaznického servisu. Za druhé, databáze v rámci logistického řetězce by měly být integrovány, aby bylo možno zajistit operativní řízení. K potřebným datům patří minulá data o výkonech (historie prodeje), současné stavy zásob, stav objednávek a plány včetně prognóz. Tento systém by pak vytvořil podmínky pro další metodu zlepšení výkonu logistického řetězce: integraci řízení a plánování podpůrných systémů. To by zase snížilo rozsah nezávislého rozhodování v rámci logistického řetězce, které ignoruje systémový přístup. Čtvrtý bod – rozšíření pohledu na logistický řetězec – je tudíž zcela kritický. Členové logistického řetězce by si měli uvědomit, že činnost každého jednotlivého článku řetězce má vliv na ostatní články, a důsledně se řídit systémovým přístupem.

Poslední dva zmiňované body úzce souvisejí s interním a externím měřením výkonu. Firma musí změnit systém odměňování tak, aby jednotlivci, oddělení i divize byli motivováni k přijetí systémového pohledu na logistický řetězec. Firma by měla také zavést oficiální ukazatele výkonu logistického řetězce. Např. měření výkonu v oblasti zásob by se mělo posuzovat z hlediska logistického řetězce, nikoli z hlediska jednotlivých skladových míst.

Přesune-li výrobce udržování zásob ze svých skladů na své odběratele, sníží tím objem svých investic vázaných v zásobách. Na další úroveň logistického řetězce se tím přesunou i další nákladové položky související s udržováním zásob. Z

Nahrávám...
Nahrávám...