dnes je 18.8.2022

Input:

Měsíční přehled legislativních změn: červen 2022

1.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc červen 2022

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis

vyhlášen

účinný od

143/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 68 z 8.6.2022

9.6.2022

145/2022 Sb.; Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se ne- vyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)

částka 68 z 8.6.2022

1.7.2022

147/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

částka 69 z 8.6.2022

1.7.2022

149/2022 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

částka 69 z 8.6.2022

1.4.2022

155/2022 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

částka 72 z 17.6.2022

165/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.

částka 76 z 24.6.2022

25.6.2022

166/2022 Sb.; Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

částka 77 z 24.6.2022

1.7.2022

176/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 83 z 27.6.2022

27.6.2022

172/2022 Sb.; Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les

částka 80 z 30.6.2022

1.7.2022

173/2022 Sb.; Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les

částka 81 z 30.6.2022

1.7.2022

186/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

částka 87 z 30.6.2022

1.1.2023

187/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

částka 87 z 30.6.2022

1.7.2022

Nahrávám...
Nahrávám...