dnes je 28.5.2024

Input:

Měsíční přehled legislativních změn: březen 2024

5.4.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc březen 2024.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis

vyhlášen

účinný od

53/2024 Sb.; Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

částka 53 z 7.3.2024

1.1.2024

54/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

částka 54 z 7.3.2024

22.3.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis

k datu

33/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

1.4.2024

47/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb.

6.3.2024

54/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

22.3.2024

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis

novelizován

od

133/1985 Sb.; Zákon České národní rady o požární ochraně

54/2024 Sb.

22.3.2024

Nahrávám...
Nahrávám...