dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář k prováděcím předpisům zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích – 3. část

29.4.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

Vyhláškou se provádí § 9 odst. 10 zákona. Zásady správné laboratorní praxe (SLP) jsou uvedeny v příloze č. 1. Vyhláška stanoví náležitosti žádosti o udělení osvědčení o dodržování zásad SLP. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2.

Dodržování zásad se ověřuje formou inspekce testovacího zařízení. Prováděním inspekcí pověřilo Ministerstvo životního prostředí Národní inspekční orgán SLP (NIO), který zřídilo ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka v Praze. Výsledkem inspekce je zpráva, ve které jsou shrnuty výsledky inspekce s doporučením o udělení nebo

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...