dnes je 17.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak vést dle novelizované legislativy správně evidenci odpadů

26.8.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení zákona č. 185/Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (§ 39, odst. 1), jsou původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Způsob vedení evidence stanoví prováděcí předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Průběžnou evidenci odpadů vedou
, ve smyslu § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, všichni původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady. Průběžná evidence se vede:

·        za odpady vlastní a

·        za odpady převzaté.

Evidence se vede za každou samostatnou

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...