dnes je 18.7.2024

Input:

Gravitační skladování energie 02: Technologie skladování energie stlačením vzduchu

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2 Gravitační skladování energie 02: Technologie skladování energie stlačením vzduchu

Ing. Bohumil Číhal

Technologie skladování energie stlačením vzduchu se v 70. letech minulého století zavedla s anglickým označením CAES (Compressed Air Energy Storage), v češtině se používá výraz Adiabatická tlakovzdušná akumulační elektrárna (ATAE). Má celou řadu podtypů, princip je ale vždy podobný.

Tlakovzdušná akumulační elektrárna je principem svého fungování podobná přečerpávací vodní elektrárně. V době přebytku energie v rozvodné síti se levná elektrická energie využije pro pohon kompresoru. Ten nasaje atmosférický vzduch, který se stlačí a uloží pod tlakem do utěsněných prostor, kaveren, které jsou obvykle (hluboko) pod zemí. Při poptávce po elektrickém výkonu se takto natlakovaný vzduch vypouští do spalovací komory, kde se ohřeje spalováním paliva. Směs vzduchu a spalin poté expanduje ve spalovací turbíně, která pohání alternátor a ten poskytuje energii do sítě.

Obr. č. 3: Uspořádání tlakovzdušné elektrárny

Systém není náročný na konstrukci, má dlouhou životnost a přijatelnou účinnost. Hlavní nevýhodou je potřeba vhodných prostor na ukládání stlačeného vzduchu. Jako kaverna se dá například využít bývalý důlní komplex, jeskyně či artézské studně.

Dobu akumulace adiabatických tlakovzdušných elektráren ovlivňuje nejvíce těsnost kaveren. Pokles tlaku je udáván přibližně o 3 % za den, to je pokles na 80 % původní kapacity přibližně za 9 dní. Na tento typ se rovněž kladou nároky na denní využití, takže tato ztrátovost tlaku není nijak omezující.

První zařízení tohoto typu v roce 1978 v Německu mělo prostor pro stlačený vzduch 310 000 m3 při provozním tlaku 72 barů po naplnění. Ve špičce byla elektrárna schopná dodávat do sítě 290 MW elektrického výkonu, s celkovou účinností 42 %. Využíváním odpadního tepla pro předehřátí

Nahrávám...
Nahrávám...