dnes je 15.7.2024

Input:

Funkce obchodu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.3 Funkce obchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Funkce obchodu spočívá ve vykonávání všech činností spojených s oběhem zboží (logistikou).

Ve světě jsou obecně uznávány tři základní funkce obchodu, které se dají dále podrobněji rozvést do řady dílčích činností. Těmito funkcemi je funkce překlenovací, uspokojování potřeb a aktivizující funkce.

 1. Překlenovací funkce zahrnuje překonání limitů místních podmínek výroby, sortimentních disproporcí a časového nesouladu mezi časem výroby a spotřeby.

 2. Funkce uspokojování potřeb spočívá ve vytvoření optimálních nákupních podmínek.

 3. Aktivizující funkce představuje celý systém marketingových činností, tvořený obchodními firmami, výrobci a reklamními agenturami, jejichž snahou je určení směru budoucí poptávky.

Základní funkce obchodu:

Překlenovací funkce  Funkce uspokojování potřeb  Aktivizující funkce 
Překlenuje:  Pomocí:  Působí na: 
• místní podmínky výroby  • tržního mechanismu  • výrobu 
• sortimentní disproporce  • zásahů státu  • spotřebu 
• rozdíl mezi časem výroby a spotřeby  • kombinace předchozího   

ad 1)

 • Místní podmínky výroby mohou být ovlivněny přírodními a ekonomickými podmínkami:

  • přírodní podmínky jsou dány zdrojem surovin, klimatickými podmínkami apod.,

  • ekonomické podmínky jsou ovlivněné technickou úrovní výroby, specializací výroby, koncentrací výroby a organizací trhu.

 • Sortimentní disproporce vznikají diferencemi ve výrobních podmínkách:

  • odstraňování rozdílů v množství, sortimentu a kvalitě zboží přispívá k tvorbě optimálních nákupních podmínek.

 • Rozdíl mezi časem výroby a spotřeby vzniká odděleností výrobních subjektů a pravidelně rozloženou spotřebou, mezi výrobou zboží a jeho sezonní spotřebou:

  • překlenutí tohoto rozdílu je zabezpečeno prostřednictvím skladování výrobků.

ad 2) Funkce uspokojování potřeb je zabezpečována bezprostředním stykem se spotřebitelem (zejména na úrovni maloobchodu). Je třeba poznávat potřeby zákazníků co do místa, velikosti, sortimentu a kvalitativních parametrů a snažit se pochopit jejich motivaci nákupního chování i preference konkrétních způsobů prodeje.

Vytvořit optimální nákupní podmínky pro uspokojování potřeb zákazníků lze:

 • nástroji tržního mechanismu (působením zákona nabídky a poptávky),

Nahrávám...
Nahrávám...