dnes je 25.3.2023

Input:

Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služeb

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2
Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služeb

Ing. Zdeněk Kuneš

V tomto materiálu je komplexně řešena problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravních služeb podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH").

Na praktických příkladech je řešeno, co je předmětem daně, problematika marné jízdy, náhrady škody, co se zahrnuje do obratu pro registraci plátce, kdy vznikne z osoby povinné k dani identifikovaná osoba, jak se stanoví místo plnění při poskytnutí přepravní služby, kdy je přepravce povinen přiznat daň nebo přiznat uskutečnění zdanitelného plnění, jaké jsou náležitosti daňových dokladů, stanovení základu daně, jak se provede oprava základu daně na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo v případě chyby, skonta, bonusy, oprava základu daně u nedobytné pohledávky, náležitosti opravného daňového dokladu.

Dále je řešena problematika osvobození od daně při poskytnutí přepravy zboží související s vývozem nebo dovozem zboží, jak správně uplatnit nárok na odpočet daně a jaké jsou podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně.

Řešena je také problematika vzniklého manka nebo škody a problematika úpravy odpočtu daně například při vyřazení automobilu do osobního vlastnictví.

V materiálu je také řešena problematika vzniku ručitelského závazku při přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku a je uveden návod, jak se vzniku tohoto závazku vyhnout.

Vysvětlena je také problematika obchodování s novými dopravními prostředky v rámci Evropské unie.

Na příkladech je upřesněno, kam se jednotlivá plnění uvádějí v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení, případně v souhrnném hlášení.

  • DPH u přepravních služeb

Nahrávám...
Nahrávám...