dnes je 17.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EKODESIGN

1.12.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autor: RNDr. Anna Christianová, CSc.

Součástí životního cyklu výrobku je vznik odpadů. V každé jeho etapě vznikají odpady, které bychom chtěli vracet k využití do téže nebo některé z předcházejících etap životního cyklu.

Reálný přístup k nakládání s odpady je dán nejen úrovní technických znalostí, ale především možnostmi ekonomickými. Směrnice Rady ES 75/442/EHS, o odpadech kladla důraz především na zvýšení využití vzniklých odpadů. Zároveň však stanovila hierarchii v odpadovém hospodářství, přičemž se opírala o výsledky analýz a trendů, které naznačovaly, že množství a nebezpečnost odpadů se bude zvyšovat.

Podnětem k hledání možností regenerace a recyklace byl nedostatek skládek a podstatné zvýšení poplatků za dopravu odpadů a jejich uložení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...