dnes je 14.6.2024

Input:

DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

9.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.19
DPH u přepravních služeb 19: Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

Ing. Zdeněk Kuneš

Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění.

Typickým příkladem je pořízení automobilu, který bude využíván jak pro uskutečnění zdanitelných plnění, tak například pro soukromou potřebu plátce nebo pro soukromou potřebu zaměstnanců.

Pokud plátce pořizuje dlouhodobý majetek s tím, že jej bude používat jen zčásti pro účely svých uskutečněných plnění, může uplatnit nárok na odpočet daně jen za použití poměrného koeficientu. U dlouhodobého majetku je plátce povinen uplatnit obecný postup a uplatnit nárok na odpočet pouze v rozsahu, ve kterém tento majetek bude používat pro svá uskutečněná plnění. Pokud není možné při pořízení dlouhodobého majetku v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem.

Případné následné změny v rozsahu použití pro tyto účely se zohlední po skončení kalendářního roku úpravou odpočtu daně podle § 78 ZDPH. Poměrný koeficient u dlouhodobého majetku stanoví plátce pro každý majetek samostatně podle jeho skutečného rozsahu použití pro uskutečněná plnění.

Příklad:

Plátce koupil do své firmy automobil. Na daňovém dokladu byl uveden základ daně 1 000 000 Kč a daň 210 000 Kč. Plátce předpokládal, že automobil bude používán i pro soukromé účely. Na základě zkušenosti z předchozího roku odhadl použití pro uskutečněná plnění poměrným koeficientem ve výši 70 %. V daňovém přiznání uplatnil za měsíc říjen nárok na odpočet na ř. 40 základ daně 700 000 Kč a daň 147 000 Kč. Současně uvedl pořízení automobilu na ř. 47 daňového přiznání.

Nahrávám...
Nahrávám...