dnes je 18.8.2022

Input:

Dotaz: Povolení k vypouštění odpadních vod

27.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vypouštění odpadních vod z odlučovače ropných látek do vod povrchových bylo povoleno vodoprávním úřadem v červenci 2003 podle § 8 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (dále jen „vodní zákon“). Ve vydaném povolení však vodoprávní úřad nestanovil žádnou dobu jeho platnosti, ačkoliv vodní zákon ve svém ustanovení § 9 odst. (1) a (2) stanovuje, že toto povolení se vydává na časově omezenou dobu, a to na dobu max. 10 let, resp. 4 roky,

Nahrávám...
Nahrávám...