dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotaz k zákonu o odpadech

7.9.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Další zajímavý dotaz k novelizaci zákona o odpadech.

Dotaz

„Nepřipravuje se úprava zákona o  odpadech 185/2001 tak, že původce odpadu bude odpovědný za jeho řádné  zneškodnění až do doby jeho likvidace i autorizovanou osobou? To by přinášelo  problémy zejména tam, kde by hrozil konkurs autorizované osoby  apod.“.

Odpověď

Odpovědnost původce za odpad je stanovena ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který zní:

„(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich  využití nebo  odstranění,  pokud  toto zajišťuje  sám jako oprávněná  osoba, nebo  do  doby  jejich převedení  do

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...