dnes je 4.10.2023

Input:

Dotaz: Aktualizace BL

8.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

při aktualizaci BL jsem dostala starý BL k látce, která není klasifikována jako nebezpečná. Musí mi dodavatel poskytnout nový i když se nejedná o nebezpečnou látku?

Odpověď:

Pokud látka není klasifikována žádnou třídou nebezpečnosti a nemá stanovený limit pro pracovní prostředí v EU (Směrnice Komise 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a navazující směrnice), pak nemusí dodavatel

Nahrávám...
Nahrávám...