dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Další odpovědi na dotazy k zákonu o prevenci závažných havárií

16.4.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Přečtěte si odpovědi na další dotazy k zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

1. Náleží do působnosti zákona č. 353/1999 Sb. zařízení, ve kterém se nakládá s výbušninami?

Do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., ve smyslu § 1 odst. 3, písm. e). nepatří geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem. Tím se rozumí geologický průzkum, hlubinná a povrchová těžba. Na všechny ostatní činnosti spojené s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky se zákon vztahuje v rozsahu daném přílohou 1.

příloze zákona, v tabulce č. I v taxativní výčtu, je uvedena pouze jedna výbušná látka a to nitrát amonný. V tabulce č.2 jsou uvedeny chemické látky a

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...