dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Chemické látky ve vztahu k zákonu o ochraně veřejného zdraví

6.5.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence a skladování dle zákona č. 258/2000 Sb.

Stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví další povinnost evidence chemických látek nad rámec povinností, které vyplývají ze zákona č. 356/2003 Sb.?

Zaměstnavatel, na jehož pracovišti se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako vysoce toxické, je povinen vést jejich evidenci. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a přípravek odděleně a musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...