dnes je 20.7.2024

Input:

Bezpečnost provozu technických zařízení, lhůtník kontrol vybraných zařízení

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3
Bezpečnost provozu technických zařízení, lhůtník kontrol vybraných zařízení

Ing. Pavel Petrů

Ing. Milan Tomeček a kol.

Dřevozpracující stroje

Druh zařízení:

Dřevozpracující stroje

Lhůta:

Před uvedením do provozu podle průvodní dokumentace výrobce

Pravidelně v rozsahu určeném výrobcem

Nejméně jednou za 12 měsíců podle místního provozního bezpečnostního předpisu

Předpis:

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Elektrické spotřebiče

Druh zařízení:

Elektrické spotřebiče

  • používané ve venkovním prostoru – držené v ruce, přenosné, nepřenosné – připevněné

Lhůta:

Před použitím

Předpis:

ČSN 33 1610

  • používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách – držené v ruce, přenosné, nepřenosné – připevněné

Lhůta:

Před použitím

Pravidelně v rozsahu určeném výrobcem

Nejméně jednou za 12 měsíců

Předpis:

ČSN 33 1610

  • používané ve veřejně přístupných prostorách – držené v ruce, přenosné, nepřenosné – připevněné

Lhůta:

1x týdně (držené v ruce)

1x za měsíc (přenosné)

1x za 3 měsíce (nepřenosné – připevněné)

Předpis:

ČSN 33 1610

  • používané při administrativní činnosti – držené v ruce, přenosné, nepřenosné – připevněné

Lhůta:

1x za měsíc (držené v ruce)

1x za 6 měsíců (přenosné)

1x za 12 měsíců (nepřenosné – připevněné)

Předpis:

ČSN 33 1610

  • poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

Lhůta:

Vždy před jejich vydáním uživateli

Předpis:

ČSN 33 1610

Elektronické přístroje – sály s citlivými přístroji

Druh zařízení:

Elektronické přístroje – sály s citlivými přístroji

Lhůta:

1x za 12 měsíců – kontrola elektrostatického svodu podlahy

Předpis:

ČSN 33 2030

Hasicí přístroje

Druh zařízení:

Hasicí přístroje

Lhůta:

1x za 3 roky – vodní a pěnové

1x za 5 let – ostatní

Předpis:

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

Komíny (při zapojení spotřebičů na paliva kapalná a tuhá – čištění a kontroly)

Druh zařízení:

Komíny (při zapojení spotřebičů na paliva kapalná a tuhá – čištění a kontroly)

Lhůta:

Při zapojení spotřebičů na paliva kapalná a tuhá:

6x za 12 měsíců – do výkonu 50 kW

4x za 12 měsíců – s výkonem nad 50 kW

Při zapojení spotřebičů na paliva plynná:

2x za 12 měsíců – do výkonu 50 kW (s komínovou vložkou)

6x za 12 měsíců – do výkonu 50 kW (bez komínové vložky)

4x za 12 měsíců – s výkonem nad 50 kW

Předpis:

Vyhláška č. 111/1981 Sb.

Kompresory na vzduch – stacionární a přenosné

Druh zařízení:

Kompresory na vzduch – stacionární a přenosné

Lhůta:

1x za 12 měsíců

Předpis:

ČSN 10 5004

Kotelny nízkotlaké plynové I. a II. kategorie

Druh zařízení:

Kotelny nízkotlaké plynové I. a II. kategorie

Lhůta:

1x za 6 měsíců

Předpis:

ČSN 07 0703

Kotelny plynové I. a II. kategorie

Druh zařízení:

Kotelny plynové I. a II. kategorie

Lhůta:

1x měsíčně

Předpis:

ČSN 07 0703

Druh zařízení:

Laboratoře – plynové zařízení

Lhůta:

1x za 12 měsíců

Předpis:

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Motorové (manipulační) vozíky

Druh zařízení:

Motorové (manipulační) vozíky

Lhůta:

Vždy před zahájením provozu (kontrola celkového stavu)

Technická kontrola (na základě výrobní dokumentace)

Nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem

Předpis:

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

ČSN 26 8805

Motorové (manipulační) vozíky – zdvihací

Druh zařízení:

Motorové (manipulační) vozíky – zdvihací

Lhůta:

Pravidelně (kontrola všech částí mechanizmů zdvihání, naklánění a podvozku, kontrola ochranných a bezpečnostních zařízení, kontrola hydraulických systémů)

Předpis:

ČSN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812)

Plynová zařízení – provoz

Druh zařízení:

Plynová zařízení – provoz

Lhůta:

1x za 12 měsíců – kontrola stavu, zda odpovídá požadavkům bezpečnostních a požárních předpisů; kontrola výskytu spalin u spotřebičů do výkonu 50 kW

1x měsíčně – kontrola výskytu plynu nebo spalin u zařízení v obestavěných prostorách

Předpis:

ČSN 38 6405

Provozní budovy (obslužné lávky, ochozy, ocelová schodiště, ocelová zábradlí, střešní světlíky, podlahové ocelové rošty)

Druh zařízení:

Provozní budovy (obslužné lávky, ochozy, ocelová schodiště, ocelová zábradlí, střešní světlíky, podlahové ocelové rošty)

Lhůta:

1x za 60 měsíců – kontrolní prohlídka ocelových konstrukcí výrobní skupiny C

1x za 120 měsíců – podrobná kontrolní prohlídka ocelových konstrukcí výrobní skupiny C

Předpis:

ČSN 73 2601

Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu

Druh zařízení:

Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu

Lhůta:

1x za 4 měsíce – kontrola strojního a měřicího zařízení

Předpis:

ČSN EN 12186 (38 6417)

Rozvod a použití LPG – tlakové stanice

Druh zařízení:

Rozvod a použití LPG – tlakové stanice

Lhůta:

1x za 12 měsíců – kontrola tlakové stanice, rozvodů a spotřebičů

Předpis:

ČSN 38 6462

Řezné kapaliny – vodné roztoky

Druh zařízení:

Řezné kapaliny – vodné roztoky

Lhůta:

1x za 3 dny – kontrola hodnoty pH

Předpis:

ČSN 22 0131

Skladovací zařízení sypkých hmot

Druh zařízení:

Skladovací zařízení sypkých hmot

Lhůta:

Pravidelně (kontrola skladovacích zařízení, správné funkce ovladačů, pracovního stavu zařízení ovládajících tlak a podtlak pneumatických skladovacích zařízení, kontrola filtru vzduchu na výfuku pneumatických skladovacích zařízení)

Předpis:

ČSN 22 0131

Sklady a provozovny hořlavých kapalin

Druh zařízení:

Sklady a provozovny hořlavých kapalin

Lhůta:

Pravidelně (kontrola technologického zařízení, nádrží, kontejnerů)

1x za 12 měsíců (kontrola nepropustnosti meziprostoru chrániček rozvodného potrubí, kontrola nepropustnosti meziprostoru dvouplášťových a místně dvouplášťových nádrží)

Předpis:

ČSN 65 0201

Skladování – manipulační jednotky

Druh zařízení:

Skladování – manipulační jednotky

Lhůta:

Pravidelně (prohlídka a kontrola skladovacích zařízení a prostředků)

Předpis:

ČSN 26 9030

Sklady dřeva

Druh zařízení:

Sklady dřeva

Lhůta:

1x měsíčně (přezkoušení funkce požárního vodovodu, hydrantů, čerpadel a ostatního požárního zařízení a výzbroje)

Předpis:

ČSN 49 0071

Skladování tuhých paliv

Druh zařízení:

Skladování tuhých paliv

Lhůta:

Pravidelně (kontrola povrchu hromady paliva a její teploty)

Předpis:

ČSN 44 1315

Sociální a hygienické zařízení, kanceláře – plynové zařízení

Druh zařízení:

Sociální a hygienické zařízení, kanceláře – plynové zařízení

Lhůta:

1x za 12 měsíců (kontrola stavu odběrního místa)

Předpis:

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Teploměry parních a horkovodních kotlů

Druh zařízení:

Teploměry parních a horkovodních kotlů

Lhůta:

1x za 12 měsíců (kontrola provozního teploměru kontrolním)

Předpis:

ČSN 07 0710

Tlakoměry parních a horkovodních kotlů

Druh zařízení:

Tlakoměry parních a horkovodních kotlů

Lhůta:

1x měsíčně (kontrola nulování)

Nahrávám...
Nahrávám...