505/1990 Sb.
Zákon o metrologii, ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

505/1990 Sb., Zákon o metrologii, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 505/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. listopadu 1990
o metrologii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
119/2000 Sb.
(k 1.7.2001)
§ 9a, § 23 odst. 1 písm. a) až h), pokud jde o ust. § 23 odst. 1 písm. h)
119/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 13 odst. 2, pokud jde o ust. § 14 odst. 3
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění (vkládá nový § 14a, a v § 23 nový odst. 2)
137/2002 Sb.
(k 15.4.2002)
mění 19 novelizačních bodů
226/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 7 ruší odst. 3, v § 9 ruší odst. 3
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 7 doplňuje nové odst. 3 a 4, v § 9 doplňuje nové odst. 5 a 6, v § 12 ruší posl. větu v odst. 1, ruší odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 nahrazuje slova
481/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, § 14 odst. 1; vkládá nové § 24c a § 24d; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 19 a § 20; nové přechodné ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 5, § 6, § 9, § 9a, § 13, § 14, § 19 odst. 1, § 23; ruší § 20; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23
85/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 a § 23 odst. 2; ruší § 14a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen „subjekty”) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§ 2
(1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.
(2) Základními
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Technický Management | Strojírenství a Technický Management
Největší on-line knihovna pro technický management a strojírenství v ČR
E-mailové noviny
každý týden
 +420 222 539 333  info@techportal.cz

Výhody předplatného

 • Více než 11 000 dokumentů z oblasti technického managementu a strojírenství.
 • Přes 5 000 materiálových listů technických materiálů.
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti informací
 • odpovědní servis zdarma.
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: