Input:

Slov jsou tisíce, číslic jenom deset!

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1001
Slov jsou tisíce, číslic jenom deset!

Jana Vejsadová

Jsou všude kolem nás a vyjadřují data, zeměpisné souřadnice, bankovní operace, statistické údaje, fyzikální veličiny i míru našeho IQ. Některá nás v nezměněné podobě provázejí celý život, jiná jsou natolik významná, že si je musíme pamatovat a průběžně aktualizovat. Číslo domu, telefonu, směrovací číslo, PIN kódy, velikosti oděvů a bot, ceny, data, termíny schůzek, vzdálenosti, atd.

Lidé mají obecně se zapamatováním čísel podobné problémy jako se jmény. Někteří si dokonce vypěstovali k číslům averzi a odmítají si je zapamatovat. Jedni tvrdí, že je to téměř nemožné, druzí, že to ani není nutné. Ti ostatní si myslí, že čísla v jejich životě hrají velmi malou roli a pamatovat si je nepotřebují, zvláště v době, kdy existuje řada technických pomůcek a nápověd.

Mýlí se do určité míry všichni. Na první pohled se to sice může zdát obtížné, ale čísla si můžeme zapamatovat efektivně a rychleji, než kterýkoliv jiný druh informací.

Možná si právě teď myslíte, že si každé potřebné číslo přece můžete zapsat a následně vyhledat. Ano, i to je řešení, ale kolikrát se Vám už stalo, že jste si rychle nemohli vzpomenout na PIN, směrovací číslo, atd.? Určitě jste si v tom okamžiku postěžovali na špatnou paměť, že?

Vím, že pro Vás není důležité zapamatovat si např. 100 číslic za desetinnou čárkou Ludolfova čísla, statistickou ročenku nebo telefonní seznam, ale bez některých čísel se opravdu neobejdete. Devíti či desetimístné číslo Vašeho bankovního účtu, telefonu nebo občanského průkazu by za tu chvilku námahy jistě stálo. Neposlouží Vám jen v okamžiku, kdy ho budete potřebovat, prospěje Vám zároveň i k procvičení mozku a ke zvýšení Vaší důvěry v dokonalost vlastní paměti. A o to jde určitě nejen mně, ale i Vám.

Dobrá zpráva do úvodu pro všechny: Čísla je možné si zapamatovat. Jsou totiž dokonalou formou informací, kterým můžeme dát řád a zařadit je do systému. A navíc!? Slov jsou tisíce, číslic jenom deset! Všechna čísla jsou složena právě jen z nich.

Strategie a techniky pro zapamatování čísel

Jak se bránit tomu, abyste s sebou nemuseli vláčet stoh poznámek či diář plný čísel? Nejprve si nové číslo zapište! Je to jen zdánlivé protiřečení. Pohled na zapsanou informaci Vám pomůže si její obsah lépe zapamatovat. Jedině tak v něm můžete objevit logiku nebo určitý řád.

Nemusím Vám jistě zdůrazňovat, že si poměrně snadno pamatujete čísla, která pro Vás mají určitý osobní význam. Opět tedy platí jedno z pravidel paměti: Lépe si pamatujeme to, co nás zajímá a k čemu máme určitý vztah.

Každý z nás si z následujících technik, které Vám doporučím, pravděpodobně vybere jednu či dvě. Vyzkoušet si však můžete všechny.

  • strukturování

  • aritmetické řady

  • vizualizace

  • asociační řetězce

  • fonetické kódování

Strukturování

Z lekce věnované krátkodobé paměti už znáte vlastní kapacitu, měřenou číselnou řadou. Víte tedy, že se řídí vzorcem 7+2 prvky a při zapamatování čísel jako abstraktních, těžko představitelných informací se opravdu kapacita většiny z nás pohybuje na hranici 7 - 8 číslic.

Jednotlivé skupiny číslic se dají zapamatovat lépe než celek. Rozdělte si proto číslo do bloků, které pro Vás mají určitý význam. Můžete v něm objevit své šťastné číslo, letopočet, datum narození, číslo domu, atd. Čísla, která pro Vás mají určitý význam, Vám zapamatování usnadní. Počet čísel ve skupině by neměl převyšovat spodní hranici kapacity KP (5).


Číslo mobilního telefonu:

777 851 945 › / 777 / 8 / 5 /1945/

777 – pro většinu lidí je 7 šťastné číslo, štěstí není nikdy dost 
8. 5. 1945 – šťastné datum konce 2. světové války

Aritmetické řady

Cvičené „matematické oko” odhalí v zapsaném čísle např. i logické číselné řady nebo jednoduchý početní úkon. Velmi často tuto zákonitost odhalíme v PIN. Dívejte se proto pozorně. Víte, že u bankomatu platí pravidlo 3x a dost!


PIN kód 
PIN 7321 › 7 x 3 = 21 
PIN 1829 › 18 : 2 = 9 nebo 1 a 3 i 2 a 4 číslice jsou vždy o jedno větší

Telefonní číslo 
248 163 264 › rozložte na 2,4,8,16,32,64 -s dvojnásobkem jako pomůckou nebudete mít určitě problém si vzpomenout

84321749 › 8 x 4 = 32 + 17 = 49 - skrytou početní hříčku objeví zkušené oko i v tomto čísle

Vizualizace

Čísla jsou abstraktní informace, přesto si každý z nás pod číslicemi od 0 do 9 dokáže jistě představit konkrétní obrázek. Přiřadíte-li k číslici obrázkový symbol, který má nějaký vztah k její grafické formě, je snadnější si ji zapamatovat. Obraz utkví v paměti lépe než číslo, zvlášť když symboly pro dané číslice vycházejí z Vaší vlastní obrazotvornosti. Proto je následující příklad jen možným námětem.


1 – svíčka, 2 – labuť, 3 – trojzubec, 4 – čtyřlístek, 5 – ruka,… atd.


Jiným, dnes už dobře vžitým příkladem, je vizualizace život zachraňujících čísel.

150 › hasiči – 0 na konci může mít v tomto případě obraz stočené požární hadice 
155 › záchranná služba – 5 na konci připomíná symbol invalidního vozíku příp. podle výše uvedeného příkladu podanou pomocnou ruku
158 › policie – 8 na konci může zobrazovat policejní pouta

Asociační řetězce

V souvislosti se zvyšováním paměťových schopností jsme mluvili o asociacích a asociačních řetězcích, v nichž můžete spojovat nesourodá slova, obrázky, názvy, ale i čísla. Ve větě nebo v jednoduchém příběhu si je zapamatujete mnohem lépe než vytržená z kontextu či samostatně stojící. Řetězec myšlenek Vám usnadní ukládání čísla do dlouhodobé paměti a vytváří jednoduché vodítko pro vybavování.

Větu nebo jednoduchý příběh si vybavíte snáze než na první pohled nezapamatovatelné číslo. Nezapomínejte však na stejné pravidlo jako u slov. Věta (příběh) nesmí obsahovat žádná jiná čísla než ta, která si potřebujete zapamatovat.

Snadno Vás teď přesvědčím, že dobrá paměť, to nejsou žádné čáry. Následující příběh Vám vnutím. Pokud si vytvoříte svůj vlastní, bude obrazem toku Vašich myšlenek, a proto si ho budete pamatovat ještě lépe. Stačí si ho podle pravidel opakování po čase znovu připomenout a číslo, které obsahuje, tak zůstane uloženo ve Vaší paměti navždy.


17118703525230155158 › 17 11 8 70 35 2 5 2 3 0 155 158

Dvacetimístné číslo jsem strukturovala podle vlastní fantazie, aby mi části dobře zapadaly do následujícího příběhu:

„ Dne 17. 11. v 8 hodin ráno jsem jela do 70 km vzdáleného města. Na 35. km se srazila 2 auta. Bylo v nich celkem 5 lidí – 2 muži, kteří řídili a 3 ženy. Zdálo se, že (0) nikdo není zraněn, přesto jsem zavolala (155) záchranku a (158) policii.”

Zkuste si příběh zopakovat, pak ho nechte plynout svou myslí a na papír si zapište pouze čísla. Při troše pozornosti v úseku, kde se střídají pouze jednociferná čísla, se Vám jistě podaří zapsat všech 20 napoprvé.

Fonetické kódování

Další technika numerické paměti využívá starou pomůcku – rýmy. Už od starověku je známo, že rýmované myšlenky se pamatují lépe. Každý si může vytvořit v mysli své vlastní, do nichž bude jednotlivé číslice transformovat. Ta slova pak může spojit příběhem (asociačním řetězcem) podobně jako čísla.


1 – bedna, 2 – šle, 3 – vepři, 4 – štíři,…atd.

Nejen rým, ale také rytmus má na naši paměť dobrý vliv. Přesvědčíte se o tom lehce. Zeptejte se několika lidí ze svého okolí na číslo telefonu a pozorně poslouchejte. Někdo Vám ho nadiktuje po trojicích, někdo kromě předčíslí rozdělí zbytek na dvojice nebo na jednotlivé číslice. Každý bezděčně využívá rytmus, při němž se mu číslo z paměti lépe vybavuje. Jak jste na tom Vy?


Ještě jedna drobná rada: trojciferné číslo se lépe pamatuje, když ho např. převedete na časový údaj. (739 › 7:39 hod. - 7 hod. 39 minut)

Kódování do souhlásek - Parisův kód

Kódování číslic souhláskami popsal již v 17. století Němec J. Winkelmann. V dalších letech byl systém několikrát obměněn. Nejčastěji uváděná verze pochází od Francouze Aimé Parise z roku 1921.

Základní

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: