Input:

Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging

Jana Vejsadová

Mens sana in corpore sano – zdravá mysl sídlí ve zdravém těle - říkali už staří Římané. Dnes víme, že toto pravidlo platí především obráceně. Jen když je pořádek v hlavě, cítí se dobře i tělo. Nesouhlasíte? Věřte mi, že nic není platné zdravé srdce a zdravé nohy, když člověk nepoznává své vlastní děti a netrefí domů!

Přestože názorů, v nichž panuje mezi odborníky naprostá shoda není zas tak moc, o potřebě duševní aktivity jako cesty k prevenci před ochabováním kognitivních funkcí v průběhu našeho života však nepochybuje snad žádný z nich. Možností a forem tréninku je hned několik. Čím dřív s ním začneme, tím lépe.

Mozek, když ho začneme namáhat, nebolí, ale myslí.

Neurobní cvičení

Velmi často se setkáváme s pojmem neurobní cvičení. Základní pravidlo spočívá v zapojení smyslů v neobvyklém kontextu a v odstranění každodenní rutiny. Poskytneme tím mozku netradiční prožitky. Děláme běžné věci jinak, než jsme zvyklí – druhou rukou, potmě, atd. Vzpomínáte si, jak moc se při běžných úkonech většina z nás spoléhá především na zrak? Při neurobním cvičení je náš mozek nucen zapojit do činnosti více svých center.

Další variantou neurobiku je propojení zvukového prožitku s čichovým vjemem. K poslechu své oblíbené hudby si zapalte vonnou svíčku nebo čichejte např. ke skořici. Uvidíte sami, jak rychle se Vám oba tyto vjemy propojí v asociaci. Dopřejte si netradiční chutě, měňte zažitou trasu nebo jen jednoduše dejte odpadkový koš jinam, než jste zvyklí. Však on Vám mozek předvede, kolik rutinních úkonů každý den vykonáváte!

Mozkový jogging

Téměř stejně známým receptem na duševní aktivitu je mozkový jogging a mnoho lidí se jím už také řídí. Toto nové “sportovní“ odvětví založené na vědeckém podkladě proniká v současné době do celého světa. Vychází z poznatku, že cvičením nemusíme posilovat jen tělesnou kondici, ale také svůj mozek můžeme pravidelným tréninkem přimět k výkonům, které si dnes možná ani neumíme představit.

Jde o systematický kognitivní (poznávací) trénink, který může být prospěšnou aktivitou v době studia, na vrcholu životní kariéry či v průběhu stárnutí. Zatímco tělesná zdatnost už je i u nás zcela zdomácnělý pojem, kognitivní zdatnost teprve míří k tomu, aby se stala trendem dnešních dnů.

Řada lidí slyší stále spíš na slovo paměť. Zdá se, že je ze všech poznávacích schopností znepokojuje nejčastěji. Jiní se naopak domnívají, že otázka dobře či špatně fungující paměti se týká až lidí v seniorském věku. Úplnou pravdu nemají ani jedni, ani druzí. Na jedné straně se daleko častěji problémem dnešních dnů stává porucha jiné z kognitivních funkcí - koncentrace, která druhotně paměť ovlivňuje. Na druhé straně ti, kteří si paměť spojují se stářím a zapomínáním, si zřejmě neuvědomují, že se bez dobře fungující paměti a efektivního myšlení neobejdeme v kterémkoliv věku. Tvoří základ pro komunikaci, argumentaci, úzce souvisí s kreativním procesem i s kreativními technikami a s rozvojem osobnosti.

Na všech těchto pilířích mozkový jogging staví. Musí být rozmanitý, měl by pokrývat širokou paletu poznávacích schopností a neměl by se omezovat jen na paměť. Měl by být kognitivní analogií tělocvičny.

Zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy. Zájem veřejnosti o tuto prospěšnou aktivitu narůstá a také stále častěji se kognitivní tréninky stávají součástí motivačních či vitalizačních programů v rámci různých vzdělávacích projektů. Zde se mohou lidé v dobrém slova smyslu infikovat a nalézt zálibu ve zvyšování výkonnosti svého vlastního mozku. Obsah musí být zaměřen vždy na požadavky a možnosti konkrétní skupiny nebo jednotlivce tak, aby naplňoval nejméně jednu ze tří složek – aktivizace, prevence nebo rehabilitace.

Aktivizační role tohoto tréninku je vynikající pobídkou pro studenty, maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnané, pro lidi kolem padesátky. Preventivní i aktivizační charakter má pro seniory nebo dlouhodobě ležící pacienty, součástí rehabilitace je u pacientů po cévní mozkové příhodě nebo úrazu hlavy.

Sporty pro mozek

Nejlepší paměťoví šampióni umí žonglovat! V průběhu našeho on-line kurzu jsme několikrát hovořili o úloze mozkových hemisfér. Abychom dosáhli dobrých paměťových výkonů, musíme obě poloviny mozku využívat optimálně. Právě žonglování je vynikajícím prostředkem ke komunikaci a aktivování informačních transferů mezi oběma hemisférami. Tyto motorické úkoly bychom bez aktivity obou polovin mozku nezvládli. Zvládnutí začátků v žonglování třemi míčky mnoho času nezabere. Hodinu či dvě, ale zase platí to samé. Přinutit se a vytrvat!

Žonglování není jediná možnost, jak mozek povzbudit. Hrajete-li stolní tenis, víte jistě dobře, jak je to skvělé aerobní cvičení. Zaměstnáváte při něm horní i dolní část těla, musíte koordinovat pohyby rukou i zrak. Hrou aktivujete současně celou řadu různých oblastí v mozku při sledování míčku, plánování úderů a strategie hry.

Mozkovou posilovnu si však můžete udělat i doma v pokoji. Hry nejsou jen pro děti. I dospělí si opravdu mohou hrát a bystřit si tak mozek. V řadě časopisů dnes vycházejí náměty pro cvičení paměti i pozornosti, které se dají využít. V jedné z našich Mozkocvičen jste si vyzkoušeli korektorské čtení, určené k cvičení pozornosti. K tomu nepotřebujeme víc, než kousek článku z přečteného časopisu nebo z novin. Hodí se i hledání rozdílů mezi obrázky s podobnostmi, bludiště, 3D obrázky, atd.

Mezi oblíbené kategorie kognitivního tréninku patří také hrátky s jazykem a verbální logika. Rozvíjejí schopnost pracovat se slovy – s jejich formou i obsahem, ať už jde o slovotvorbu, dovednost asociovat od jednoho slova k druhému, o hledání synonym, paronym či homofonů nebo o tvorbu slovních řetězců. Verbální testy s oblibou vyhledávají lidé, kteří mají díky četbě bohatou slovní zásobu. Cvičení verbální paměti je však velmi prospěšné i pro osaměle žijící, kteří nemají mnoho příležitostí ke komunikaci, a jejich slovní zásoba se naopak postupně zplošťuje. A nejen pro ně! Slovní hříčky jsou často nedocenitelnými pomocníky paměti a mohou být prvním krokem v procesu efektivního učení.

Sáhnete-li pro osvědčených pomůckách na našem trhu, najdete jich nepřeberné množství. Od her pro celou rodinu, vhodných k cvičení pozornosti, logického uvažování, až po hry určené ke cvičení prostorové orientace. Z pochopitelných důvodů se mohu v obecné rovině zmínit o jen některých z nich. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že skvělou rodinnou hrou je pexeso, ať v papírovém, dřevěném nebo elektronickém provedení. Existuje také řada dalších vynikajících stolních her, jimž pochopitelně kralují šachy.

Prastarou důmyslnou skládačkou je tangram. Je to nejstarší známý mechanický hlavolam, pocházející ze staré Číny. Jedná se vlastně o čtverec, promyšleně rozdělený na sedm částí, z nichž lze sestavovat různé geometrické tvary, obecně známé předměty, zvířata i lidské postavy. Sestavováním různých obrazců podle předlohy si procvičíte představivost i prostorovou orientaci a cit po zákonitosti geometrických obrazců.

Ve výčtu možností her pro dospělé bych mohla pokračovat velmi dlouho, ale zmíním se už jen o třech. Jednou z nich je scrabble, dnes už klasická slovní hra na principu tvorby křížovky. Hráč se snaží využít co nejlépe svých 7 náhodně vytažených písmen k tvorbě slov na herním plánu. Slova musí navazovat na předchozí, dříve umístěná jako v křížovce. Za každé uplatněné písmeno získá hráč počet bodů, přiměřený četnosti výskytu písmene v češtině. Některá políčka na plánu jsou navíc bodově zvýhodněna. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Druhou hrou je japonská hra go. Je to nejstarší desková strategická hra na světě. Vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Číně. Odtud se postupně rozšířila po celé východní Asii, kde ji dodnes aktivně hrají miliony lidí. V posledních desetiletích si go rychle získává příznivce i v ostatních částech světa. Hra má velice jednoduchá pravidla. Dva hráči střídavě pokládají hrací kameny na desku, která vypadá jako čtvercová síť. Cílem je ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce soupeřových kamenů. Je třeba strategicky reagovat, budovat obranu i plánovat útok.

Třetí hrou pro všechny generace je bridž. Je to vedle pokeru nejoblíbenější karetní hra na světě, často bývá označován za hru královskou. Je určen pro dvě dvojice hráčů. Od ostatních se bridž odlišuje tím, že se jedná o individuální a logickou karetní hru, v níž se náhoda redukuje na minimum. Víc záleží na schopnostech hráče, než na tom, jak dobré karty dostane. Hra si vyžaduje naprosté soustředění, kombinační schopnosti, skvělou paměť, logické myšlení a sebeovládání.

Každý z nás má opět možnost zvolit to, co mu nejlépe vyhovuje a k čemu má lepší podmínky. Na některé „sporty” si stačíme sami, jiné se nedají hrát nebo provozovat jinak než ve dvojici či skupině. Ty mají pochopitelně daleko větší motivační, ale zároveň i socializační efekt.

Mozkocvična

V první část naší poslední mozkocvičny absolvujete soubor testů, jejichž výsledky poskytnou každému informaci o vlastní paměti. Na základě bodování pak vyplníte schéma, které Vám odhalí silné stránky, i ty, na nichž je třeba ještě pracovat. Výhodou tohoto testu je, že se k němu můžete po čase znovu vrátit a ověřit si, zda nastalo určité zlepšení.

Vedle psacích potřeb bude potřebovat také stopky, protože budete pracovat v určitém časovém limitu. Buďte poctiví k sobě i ke své paměti. Test je jen Váš a je obrazem Vaší metapaměti!

Soubor úloh se bude týkat ohodnocení jednotlivých typů paměti, s nimiž jste se setkali v průběhu on-line kurzu. V závěru tohoto bloku najdete tabulku, do níž si k jednotlivým úkolům můžete vpisovat dosažené výsledky.

Hodnocení všech 7 testů této části naleznete na jejím konci. Tento test, jen s jinými číslicemi, jste si již vyzkoušeli v 10. lekci. Aby bylo měření profilu Vaší paměti opravdu vypovídající, buďte ke své paměti poctiví, případně požádejte o pomoc pro nadiktování číselných řad někoho ze svého okolí.

Test A

Zadání A1:

Vaším úkolem je zapamatovat si vždy na každém řádku čísla v přesném pořadí. Zakryjte postupně řádek po řádku zadání a vždy zapište číslice tak, jak jste si je zapamatovali.

Zadání A2:

Nastavte si měřič času a během 1 minuty si zapamatujte co nejvíce z následujícího seznamu slov. Potom seznam zakryjte a vyjmenujte všechna slova, která si vybavíte.

svetr  panenka  letadlo  stůl 
motocykl  koberec  pexeso  klobouk 
židle  auto  ponožky  kuličky 
stavebnice  halenka  křeslo  vlak 

Zadání A3:

Nastavte si měřič času a během 1 minuty si zapamatujte co nejvíce z následujících obrázků. Potom seznam zakryjte a vyjmenujte všechny obrázky, které si vybavíte.

Zadání A4:

Vybavte si znovu 16 předchozích obrázků a zkuste je umístit vždy do správného sektoru, tak, jak byly zobrazeny v testu A3.

 • V kterém sektoru se nachází jablka?

 • Je vrtulník a hasičské auto v levé nebo v pravé polovině obrazce?

 • Který dopravní prostředek leží v levém horním rohu?

 • Je půllitr piva a pečená kachna v sektoru A a B nebo B a D?

 • Kde se nachází otevřená kniha?

 • Byl mezi obrázky v sektoru B gramofon?

 • Které ovoce je v sektoru A?

 • V kterém ze čtyř sektorů není ovoce?

 • Je v levém dolním rohu kytara?

Zadání A5:

Vraťte se znovu k testu A2 a ještě jednou si opět ve stejném časovém limitu 1 minuty zopakujte seznam uvedených slov. Pak napište všechna slova, která jste si zapamatovali tentokrát. O kolik prvků se zlepšil Váš výkon?

Zadání A6:

Zapamatujte si během 90 sekund Beaufortovu stupnici síly větru:

Zdroj internet

Po uplynutí časového limitu zakryjte zadání a zapište do jednotlivých řádků to, co jste si zapamatovali.

1.  __________________ 
2.  __________________ 
3.  __________________ 
4.  __________________ 
5.  __________________ 
6.  __________________ 
7.  __________________ 
8.  __________________ 
9.  __________________ 
10.  __________________ 
11.  __________________ 
12.  __________________ 
13.  __________________ 

Zadání A7:

Přečtěte si dvakrát za sebou pozorně následující text, který je nabitý událostmi a fakty. Potom text zakryjte a bez zrakové podpory zapište co nejpřesněji celý obsah textu. Věřím, že se Vám podaří zaznamenat co nejvíce detailů a přesných slovních spojení použitých v textu.

Text:

Jiří Hradecký se svou manželkou Renatou se rozjeli v sobotu dopoledne do obchodního domu nedaleko Pardubic, aby si vybrali nový nábytek. Jiřímu se už dlouho líbí světle modrá pohovka, ale Renata se domnívá, že by barevně neladila s jejich vínovým kobercem v obýváku. Renata by si raději vybrala pohodlný ušák smetanové barvy, jenže ten se Jiřímu zdá příliš drahý. Je potřeba také zařídit dětský pokoj a pracovnu Jiřího, proto jdou také do oddělení dětského a kancelářského nábytku. Jiří touží po koženém otáčecím křesle a malému Denisovi by se jistě líbil modrý regál na modely autíček. Je pomalu čas k obědu, tak se na chvíli zastaví v rychlém občerstvení a dají si oba zeleninový salát s kuřecím masem a nealkoholické pivo. U vedlejšího stolu sedí soused Vondra a má vedle sebe položený modrý kobereček a varnou konvici. To připomene Renatě, že ještě nekoupila nic mamince, tak zaběhne do oddělení domácích potřeb. Koupí tam modrý džbánek s bílými puntíky a přihodí do košíku ještě dvě chňapky.

Vyhodnocení testů A1-A7

Spočítejte počet číslic, která jste byli ještě schopni zopakovat správně a v přesném pořadí.

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 6-8 číslic = průměrné,

 • víc než 9 = velmi dobré.

Kolik slov jste si v časovém limitu zapamatovali? Za každé slovo, které jste si správně vybavili, si přidělte 1 bod (celkem 16).

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 5-9 = průměrné,

 • 10-12 = velmi dobré,

 • 13-16 = vynikající (v tomto případě jste určitě i v krátkém časovém limitu zaznamenali, že je slova možné seskupit do 4 kategorií).

Hodnocení i tentokrát odpovídá vzorci krátkodobé paměti.

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 5-9 = průměrné,

 • 10-12 = velmi dobré,

 • 13-16 = vynikající (v tomto případě jste určitě i v krátkém časovém limitu zaznamenali, že je obrázky možné seskupit do kategorií).

 • C

 • v levé

 • motocykl

 • B a D

 • A

 • ano

 • třešně

 • B

 • ne, je v pravé

Za každou správnou odpověď si zapište 1 bod.

Hodnocení:

 • méně než 3 = slabé,

 • 4-6 = průměrné,

 • 7-9 = velmi dobré.

Hodnocení:

 • 5 a méně = slabé,

 • 6-10 = průměrné,

 • 11-16 = vynikající.

Čím je rozdíl ve výsledku mezi první a druhým řešením testu větší, tím lepší je vaše schopnost svůj

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: