dnes je 27.1.2023

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – listopad 2022

7.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH – 11 nových povolený pro použití 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, 2 povolení pro použití 4-Nonylfenol; zrušení klasifikace TiO2 jako karcinogenní

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Evropská komise udělila 11 povolení pro použití
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-tert-OPnEO)
(ES -, CAS -) (v závorkách jsou uvedena data ukončení platnosti pro období přezkumu):

  • four uses applied for by Zoetis Belgium S.A. (4 January 2031 and 4 January 2033); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1103(03)&from=EN
  • two uses applied for by Delpharm Biotech (4 January 2033); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1103(03)&from=EN
  • three uses applied for by Idexx Montpellier SAS (4 January 2033); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1103(02)&from=EN
  • one use applied for by Idexx B.V. (4 January 2033); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1103(02)&from=EN
  • one use applied for by Instrumentation Laboratory SpA (4 January 2033)
Nahrávám...
Nahrávám...