dnes je 22.3.2019
Input:

Zákon č. 59/2006 Sb. a Směrnice Seveso III

12.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5 Zákon č. 59/2006 Sb. a Směrnice Seveso III

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Uplatňuje se v praxi směrnice Seveso III?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES vstoupila v platnost 4. července 2012. Její účinnost je upravena vzhledem k nabytí účinnosti nařízení (ES) 1272/2008,

Nejnavštěvovanější semináře