dnes je 20.7.2024

Input:

Základní požadavky na bezpečnost provozovaných transportních zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4.3
Základní požadavky na bezpečnost provozovaných transportních zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Prokluz pásového dopravníku

Z praxe je dostatečně známo, že ke vtažení (zejména ruky člověka) do míst náběhu dochází nejčastěji při čištění bubnu, popř. dopravního pásu. Je evidováno mnoho nejzávažnějších pracovních úrazů, ke kterým došlo při natírání dopravního pásu za chodu dopravníku různými prostředky (např. kalafunou, asfaltem apod.), jakož i odstraňování nálepů (z bubnu či dopravního pásu), pro zvýšení součinitele tření a odstranění prokluzů. Dokonce jsou známy případy dodatečného zdrsňování povrchu hnacího bubnu – kupř. nanášením svarových housenek za stejným účelem.

Naznačenou praxi je nutno co nejrozhodněji odmítnout, neboť při ní dochází jak k předčasnému znehodnocení dopravního pásu, a tím i k ekonomickým ztrátám, tak zejména k vážnému ohrožení bezpečnosti obsluhy. Třeba si uvědomit, že mazání bubnů a odstraňování nalepeného materiálu z dopravního pásu apod. provádí obsluha, resp. údržba, nejčastěji právě za chodu dopravníku při vzniku prokluzu, kdy dopravní pás se může zdánlivě až zastavit. V okamžiku jeho

Nahrávám...
Nahrávám...