dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace ze zprávy o pracovní úrazovosti v ČR zpracovaná Výzkumným ústavem BP ke zprávě o činnosti ČÚBP (dnes SÚIP) za rok 2004

16.6.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porovnání úrazovosti na základě zprávy z ČÚBP.

V předchozích příspěvcích jsem se zmínil o pracovních úrazech, vývoji jejich ukazatelů, zdrojích, příčinách a o jejich rozložení v odvětvích. Pro úplnou informovanost je ale nezbytné říci si několik slov i o úrazech smrtelných.

V roce 2004 bylo zaznamenáno celkem 194 smrtelných pracovních úrazů (SPÚ). Jejich počet poklesl proti roku 2003 o 12 případů. Tato skutečnost pochopitelně ovlivnila i četnost SPÚ na 10 000 pojištěnců – pokles z hodnoty 0,45 na 0,43. Proti předchozímu roku se zvýšil i podíl SPÚ na celkovém  počtu pracovních úrazů – z 0,22 % na 0,23 % .

Z porovnání

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...