dnes je 15.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzory vodoprávních rozhodnutí pro kraje a obce

10.7.2003, Zdroj: Internet

Ministerstvo zemědělství připravilo jako metodickou pomůcku pro nově etablované vodoprávní úřady po 1.1. 2003, tj. pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dále pro sjednocení výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, který má Ministerstvo zemědělství v kompetenci, vzory rozhodnutí.

Soubor vzorů rozhodnutí byl vydáván ve třech etapách a představuje 62 aplikací ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Konečným cílem úseku vodního hospodářství je provázat soubor výše uvedených vzorů rozhodnutí s vedením evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů dle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci a dále zabezpečit ukládání vybraných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...