dnes je 15.7.2024

Input:

Vstupy do procesu návrhu a vývoje

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.2 Vstupy do procesu návrhu a vývoje

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Etapa návrhu a vývoje má za úkol dovést myšlenky z předchozích etap koncepce a definice projektu až do fáze hmotného výstupu realizovaného s konkrétními a očekávanými vlastnostmi a parametry. V této etapě se převádí představy uživatele (provozovatele nebo obecněji zákazníka) o zamýšleném předmětu vývoje do reálné podoby.

Vstupy tedy musejí výrobci poskytnout veškeré údaje o fyzických a funkčních požadavcích na produkt. Například pro armádní dodávky jsou z předchozích etap životního cyklu k dispozici zpracované takticko-technické parametry, které jednoznačně definují požadavky na vyvíjený produkt.

Další vstupní podmínkou pro zahájení vývoje je oboustranně schválené standardizační prostředí (nejlépe smluvně), tj. soubor všech zákonných požadavků, předpisů a norem či standardů, které nějakým způsobem ovlivní návrh a vývoj a které je třeba brát v úvahu. Velkou roli zde hraje používání standardů zajišťujících nejvyšší úroveň technického pokroku, a to jak v oblasti materiálové, tak technologické nebo konstrukční.

Pro organizaci, která bude vývoj realizovat, je velkou výhodou,

Nahrávám...
Nahrávám...