dnes je 30.7.2021

Input:

Smart tachografy a budoucnost provozování silniční dopravy

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3
Smart tachografy a budoucnost provozování silniční dopravy

Bc. Milan Špás

Přinejmenším od roku 2014, kdy přišlo na svět nařízení o tachografech č. 165/2014, víme nebo alespoň tušíme, že nás při provozování silniční nákladní nebo osobní dopravy čeká poměrně významná změna.

Po dlouholetém, celkem úspěšném fungování systému digitálního tachografu, který je dnes oproti analogovým tachografům ve výrazné převaze, přišla potřeba vybavit vozidla dokonalejším a bezpečnějším záznamovým zařízením a umožnit tak jednodušší kontrolu a prosazování dodržování předepsaných podmínek pro doby řízení a odpočinku. Digitální tachograf byl zpočátku velmi dobrým nástrojem a nějakou chvíli se zdálo, že jeho bezpečnost je na vysoké úrovni a že není třeba se obávat zásahů provozovatelů vozidel nebo řidičů.

Velmi snadno a rychle si řidiči poradili asi s nejslabším článkem systému – se snímačem pohybu. Ten se dal ovlivnit pomocí permanentního magnetu, a pokud kontrolor nezjistil jeho použití v okamžiku kontroly, bylo poměrně obtížné prokázat použití v kontrolovaném období. Když nařízení (EU) 1266/2009 přišlo s požadavkem na bezpečnější snímače, které již nebylo možné magnetem ovlivnit, byli nepoctiví řidiči zaskočeni. Ne však na dlouho. Brzy se ukázalo, že při použití dokonalejšího technického řešení lze i takový snímač překonat. Šli dokonce tak daleko, že si dokázali poradit také s informací, která přichází do tachografu od řídicí jednotky vozidla a o níž se dá říct, že informuje tachograf o tom, jestli se vozidlo skutečně pohybuje nebo ne.

Tomu všemu by měl být konec. Konec, který se pro nová vozidla plánuje na 15. 6. 2019, pro starší vozidla používaná v mezinárodní dopravě by pak hraniční dobou pro možnost používání digitálních nebo analogových tachografů mohl být rok 2028. V příštím roce by tak měla být všechna vozidla nově uvedená do provozu od 15. 6. vybavena pouze smart tachografem, což je nový pojem pro druhou generaci digitálních tachografů.

Jaké hlavní změny zavedení smart tachografu přinese? V první řadě jde o vyšší bezpečnost systému, který by nemělo být možné ovlivnit dosud používanými prostředky. Druhou významnou změnou je zjednodušení a zefektivnění silničních kontrol tím, že dojde k dálkovému přenosu některých údajů z paměti tachografu do speciálního kontrolního zařízení inspektorů v silniční dopravě.

Součástí smart tachografu bude například přijímač signálu GNSS (Global Navigation Satellite System), ne však z důvodu, aby řidiči poskytoval informaci o trase jízdy, ale zejména proto, aby informoval systém o rychlosti pohybu vozidla a dokázal určit jeho polohu. Ta bude tachografem zaznamenávána vždy při zahájení pracovní směny, při ukončení a dále každé tři hodiny jízdy. Nově se od tachografu bude požadovat záznam kódu země při překročení státních hranic. Tato povinnost se ale dotkne i současných tachografů, jen s tím rozdílem, že překročení hranic na nich bude muset řidič zadávat ručně.

Signál z přijímače GNSS bude podpůrným nebo také záložním signálem v případě, že dojde k poruše nebo úmyslnému potlačení signálu ze snímače umístěného na převodovce. Tachograf potom takový stav vyhodnotí jako narušení bezpečnosti systému a událost zapíše do své paměti. Pokud si informaci přečte kontrolor, bude mít důvod se domnívat, že s tachografem není něco v pořádku, a vozidlo podrobí důkladné kontrole.

Aby kontrolor zjistil, že nastaly některé události, jež mohou mít vliv na bezpečnost systému, nebude nutné vozidlo zastavovat. Součástí smart tachografu bude totiž bezdrátový komunikační systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), který se postará o to, aby některé předem definované informace mohly být přineseny do systému kontrolora i přes to, že se vozidlo pohybuje a nebylo prozatím kontrolorem zastaveno. Teprve potom se kontrolor rozhodne, zda si vozidlo zastaví a provede důkladnou kontrolu. To samozřejmě nevylučuje možnost provádět kontrolu náhodným způsobem, tak jak je tomu v současné době nejčastěji. Až budou vozidla smart tachografy vybavena a až budou kontroloři disponovat zařízením, které s nimi bude komunikovat, bude pro poctivé dopravce a řidiče snazší projet celou Evropou bez zastavování vozidla kvůli kontrole. Kontroloři pak budou mít větší kapacitu, aby věnovali zvýšenou pozornost těm, kteří předepsané podmínky nedodržují.

To nejsou samozřejmě jediné změny, jež s sebou nový systém tachografu přinese. Můžeme se bavit o kontrole hmotností vozidla, jeho náprav nebo skupin náprav, víme také zcela jistě, že systémový čas všech smart tachografů bude

Nahrávám...
Nahrávám...