dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seznamu výrobců elektrozařízení, přeprava odpadů a mobilní sběr a výkup odpadů

11.9.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi na dotazy z vašich řad...

Dotaz 1:
Je nutné, aby na plné moci pro systém pro účely zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení, byly podpisy statutárních zástupců notářsky ověřeny? Správce kolektivního systému to po nás požaduje.

Odpověď:

Zákon o odpadech v platném znění  ani vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ověření podpisů statutárních zástupců na plné moci pro účely podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců nepožadují. Příloha č. 2 citované vyhlášky stanoví tento požadavek pouze na přílohu žádosti, uvedenou v jejím  bodě 39, kterou musí být úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...