Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Revize normy ISO 14001:2015 - 8. Část - Provoz (2. díl)

15.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.97
Revize normy ISO 14001:2015 – 8. Část – Provoz (2. díl)

Ing. Monika Becková

Kapitola 8 obsahuje původní dvě hlavní části normy ISO 14001:2004 – řízení provozu a havarijní připravenost, tedy upravené individuální požadavky specifické pro systém environmentálního managementu. Tato kapitola se podstatně liší svým obsahem v obou revidovaných normách (systém managementu kvality a systém environmentálního managementu), které jsou ve svých ostatních požadavcích jinak velmi podobné.

Z minula navážeme částí 8.2 Havarijní připravenost a reakce.

8.2 Havarijní připravenost a reakce  

Jak už bylo zmíněno, tento článek obsahuje požadavky původně stanovené ve čl. 4.4.7 (Havarijní připravenost a reakce).

Původně:

Organizace musí:

 • vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a havarijních situací, které mohou mít dopady …;

 • reagovat na nastalé situace havarijního ohrožení a havárie a předcházet nebo eliminovat s nimi spojené negativní dopady;

 • periodicky přezkoumávat a tam, kde to je zapotřebí, revidovat havarijní plány a postupy….;

 • tam, kde to je možné, tyto postupy pravidelně přezkušovat.

Nyní:

Organizace musí:

 • vytvořit, implementovat a udržovat procesy stanovující, jak bude reagovat na možné environmentální havarijní situace uvedené v čl. 6.1.1.

A dále organizace musí:

 • připravit reakci pomocí plánování opatření 

 • reagovat na aktuální havarijní situace a havárie,

 • přijmout opatření pro zabránění nebo zmírnění následků environmentálních havarijních situací, které bude vhodné pro rozsah havarijní situace nebo havárie a pro možný environmentální dopad,

 • pravidelně testovat opatření, je-li to prakticky možné,

 • pravidelně přezkoumávat a podle potřeby revidovat procesy a opatření, a to zejména po výskytu havárií, havarijních situací nebo po testech,

 • poskytnout relevantní informace a výcvik relevantním zainteresovaným stranám včetně osob, jejichž práce je řízena organizací,

 • udržovat dokumentované informace v potřebném rozsahu jako důkaz.

Příloha A normy navíc doplňuje oblasti, které je vhodné při plánování procesů havarijní připravenosti zvážit:

 • nejvhodnější metody pro reakci

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: