dnes je 1.10.2022

Input:

Připomínky: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

22.9.2022, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Na základě příslušných zmocňovacích ustanovení v zákoně předkládaný návrh vyhlášky upravuje

  • rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,
  • minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
  • rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení,
  • formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
  • rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,
  • obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,
  • ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci.

Navrhovaná vyhláška se týká pouze neobalových vybraných plastových výrobků (hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a

Nahrávám...
Nahrávám...