dnes je 25.6.2021

Input:

Připomínky: Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

8.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Navrhovaná vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními pneumatikami.

Termín připomínek: 7.6.2021 – 28.6.2021

Adresa připomínek: eklep@mzp.cz

Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon je jedním ze čtyř zákonů, které nově upravují oblast odpadového hospodářství. Kromě daného zákona se jedná o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. změnový zákon), a zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zákony nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Na základě příslušných zmocňovacích ustanovení v zákoně o výrobcích s ukončenou životností předkládaný návrh vyhlášky upravuje

  • požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti,
  • podrobnosti zpětného odběru, soustřeďování, skladování a přepravy výrobků s ukončenou životností, včetně zvláštních požadavků na místa nakládání s použitými bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia,
  • formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů,
  • rozsah a způsob vedení evidencí a obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy pro výrobce a provozovatele kolektivního systému,
  • způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání
Nahrávám...
Nahrávám...