Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled bezpečnostních značek

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1
Přehled bezpečnostních značek

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Bezpečnostní značky mají následující podobu:

č. 1
výbušné látky a předměty, podtřídy 1.1, 1.2, 1.3 
 
č. 1.4
výbušné látky a předměty, podtřída 1.4 
 
č. 1.5
výbušné látky a předměty, podtřída 1.5 
 
č. 1.6
výbušné látky a předměty, podtřída 1.6 
 
č. 2.1
hořlavé plyny  
č. 2.2
nehořlavé, netoxické plyny 

 
č. 2.3
toxické plyny 
 
č. 3
hořlavé kapaliny 

 
č. 4.1
hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušniny 
 
č. 4.2
samozápalné látky 
 
č. 4.3
látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 

 
č. 5.1
látky podporující hoření 
 
č. 5.2
organické peroxidy 

 
č. 6.1
toxické látky 
 
č. 6.2
infekční látky 
 
č. 7A
radioaktivní látky 
 
č. 7B
radioaktivní látky 
 
č. 7C
radioaktivní látky 
 
č. 7E
štěpné látky třídy 7 
 
č. 8
žíravé látky 
 
č. 9
jiné nebezpečné látky a předměty 
 
č. 9a
bezpečnostní značka pro lithiové baterie

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky musejí splňovat dále uvedená ustanovení a odpovídat barvami, symboly a tvarem vzorům uvedeným v ADR.

Bezpečnostní značky musejí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° s nejmenšími rozměry 100 x 100 mm. Bezpečnostní značky jsou opatřeny uvnitř po celé délce svého obvodu čarou stejné barvy jako symbol, a to ve vzdálenosti 5 mm od okraje. Jestliže to velikost kusu vyžaduje, smějí mít bezpečnostní značky menší rozměry, pokud zůstanou zřetelně viditelné.

Bezpečnostní značky jsou rozděleny na dvě poloviny. Horní polovina bezpečnostní značky je vyhrazena pro obrazový symbol a dolní polovina pro text, číslo třídy.

Pozn.: U bezpečnostních značek pro třídy 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 a 9 se musí číslo příslušné třídy umístit v jejich dolním rohu. Pro bezpečnostní značky tříd 4.1, 4.2 a 4.3, jakož i tříd 6.1 a 6.2 se musí v dolním rohu umístit číslice

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: