dnes je 16.1.2021

Input:

Právo na informace

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8
Právo na informace

Mgr. Veronika Vytejčková

Informace o denních průměrných teplotách a srážkách jsou informacemi o životním prostředí a na jejich poskytnutí se vztahuje speciální zákon.

Dne 20. 1. 2020 vydal Nejvyšší správní soud pod čj. 5 As 231/2018-77 zajímavý rozsudek. Žadatel požadoval od Českého hydrometeorologického ústavu (dále „ČHMÚ”) informace o denních průměrných teplotách a srážkách ze všech měřicích stanic ČHMÚ, a to za celou dobu, po kterou má ČHMÚ tyto informace v elektronické podobě.

ČHMÚ žádost o informace odmítl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ”), s argumentací, že část požadovaných informací zveřejňuje na svém webu a zbylou část poskytuje pouze za úplatu na základě opatření nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva životního prostředí ČR. Následné odvolání žadatele bylo MŽP zamítnuto a věc se dostala k Městskému soudu v Praze, který žalobě žadatele vyhověl, přičemž žádost o informace posuzoval stejně jako ČHMÚ a MŽP podle InfZ.

Následné kasační stížnosti žalovaného (tj. MŽP) NSS vyhověl, protože dospěl k závěru, že na věc byl od počátku řízení aplikován nesprávný právní předpis. Jak totiž NSS uvedl v bodě č. 27 rozsudku, „[i]nformace o denních průměrných teplotách a srážkách není možné podřadit pod konkrétní výčet environmentálních informací v citovaných předpisech. Tyto informace jsou však např. důležitým ukazatelem o klimatických změnách (v dnešní době velmi diskutovaných), na základě kterých si může veřejnost vytvořit představu o stavu životního prostředí, jeho vývoji a proměnách a případně přijmout rozhodnutí k jeho ochraně. S ohledem na uvedené jsou informace o denních průměrných teplotách a srážkách nepochybně

Nahrávám...
Nahrávám...