dnes je 20.2.2024

Input:

Zdroje informací pro výpočet plnění cíle vytříděných KO v obci

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Zdroje informací pro výpočet plnění cíle vytříděných KO v obci

Ing. Tomáš Lank

Obec se stará o odpadové hospodářství tím, že nastavuje systém, který je schválen místní vyhláškou konkrétní obce. Parametry, nebo spíše mantinely pro nastavení systému pak řídí platná legislativa.

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v § 59 a § 60 vymezuje fungování obecního systému.

  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, nastavuje systém výběru poplatků za komunální odpady.

  • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve své příloze č. 18 nastavuje způsob výpočtu plnění cíle obce.

Cíle pro vytřídění komunálních odpadů

Pro čtenáře neodpadáře z širší veřejnosti je potřeba stručně popsat systém. Od 1.1.2021 platí zbrusu nový zákon o odpadech. Obce jsou základní stavební jednotky státu, a proto splnění cílů odpadového hospodářství České republiky popsané v příloze č.1 zákona záleží právě na nich. Obce mají cíle pro vytřídění komunálních odpadů vždy o 5% vyšší než jsou cíle státu pro jejich recyklaci. Počítá se s tím, že ne všechno, co je vytříděno v obcích, je možno recyklovat.

Závazné cíle v % pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálních odpadů a jejich využití
Rok Obce (třídění) Celá ČR (recyklace)
Do roku 2025 a dále 60% vytříděných odpadů 55% opětovně použitých odpadů
Do roku 2030 a dále 65% vytříděných odpadů 60% opětovně použitých odpadů
Do roku 2035 a dále 70% vytříděných odpadů 65% opětovně použitých odpadů

 

Zvyšování poplatků za skládkování

Obec je původcem odpadů od chvíle, kdy nepodnikající fyzická osoba odpady odloží na místo k tomu určené a zřízené obcí. Obec pak s odpady nakládá a některé komunální odpady, zejména pak směsný komunální odpad (až na 4 výjimky - Liberec, Praha, Chotíkov u Plzně a Brno, kde mají ZEVO) jsou skládkovány. Od roku 2021 je skládkování postupně do roku 2035 ekonomicky znevýhodňováno, což má za cíl snížení množství skládkovaných odpadů. Znevýhodnění skládkování určuje poplatek za ukládku využitelných odpadů. Ty budou od roku 2030 pro skládkování úplně zakázány dle nastavených parametrů v § 40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Přechodné uplatnění slevy na skládkování

Do roku 2029 mohou obce pro skládkování komunálních odpadů uplatňovat u skládkařů slevu dle přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech a to u odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady při uložení těchto odpadů na skládku. Množství odpadů vznikající v obci, které převyšuje množství s uplatnitelnou slevou, se odstraňuje za cenu bez slevy, která každý rok narůstá až do roku 2030.

Obec má ale možnost šetřit peníze, kontrolovat nárůst ceny za skládkování odpadů a to tříděním odpadů.

Za upozornění stojí skokový nárůst ceny u využitelných odpadů mezi lety 2023 až 2025, kdy meziročně se tyto odpady zdraží vždy o 250Kč.

Jak má postupovat obec při

Nahrávám...
Nahrávám...