dnes je 17.6.2024

Input:

Poškození zdraví hlukem a vibracemi

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.2
Poškození zdraví hlukem a vibracemi

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Hluk

Akustická traumata vznikají vzácně, mohou se objevit po silných zvukových impulsech, jako jsou například výstřel, výbuch, pronikavý zvuk. Dochází k pocitu ohlušení, tlaku až bolesti v uchu a subjektivních ušních šelestů (pískání, bzučení nebo syčení). Po několika minutách až dnech se stav obvykle normalizuje. Dlouhodobý intenzivní hluk způsobí dočasný posun (zvýšení) sluchového prahu a až později, při hladinách hluku vyšších než 85 dB, dochází k jeho trvalému posunu a ke vzniku profesionální nedoslýchavosti. Nadměrný déletrvající hluk, který může způsobit profesionální nedoslýchavost, se vyskytuje v kovárnách, v cídírnách odlitků, na pilách, v truhlárnách, ve zkušebnách motorů, na letištích a také tam, kde se používají motorové pily, brusky, pneumatické nebo elektrické nářadí nebo jiné hlučné strojní zařízení. Porucha sluchu z hluku vzniká opakovaným působením nadměrného hluku na sluchový analyzátor dojde k zániku vláskových buněk vnitřního ucha. Nejdříve se zjišťuje porucha sluchu na frekvence 6 a 4 kHz , postupně jsou postiženy další oblasti včetně frekvencí 2 a 1 kHz, které jsou rozhodující pro rozumění řeči. Tyto změny jsou nevratné a jde o tzv. oboustrannou symetrickou percepční poruchu kochleárního typu. Rozvíjí se zpravidla několik let a zpočátku ji pracovník nevnímá, protože začíná na vysokých frekvencích, které nejsou pro komunikaci řečí příliš významné. Až sluchová ztráta na nižších frekvencích obtěžuje postiženou osobu v běžném životě.

Nahrávám...
Nahrávám...