dnes je 20.7.2024

Input:

Podniková filozofie

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2
Podniková filozofie

Ing. Jaromír Jaroš

Základem podnikové filozofie je dokument, který jasně uvádí cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň obsahuje závazek, ze kterého je jasný směr zlepšování výkonnosti ochrany zdraví při práci. Záměrem je ukázat směr a smysl, nastavit v organizaci principy činnosti. Důležité je nejen stanovení cílů, ale i odpovědnosti a požadované výkonnosti v organizaci.

Zpracovaný dokument musí splňovat následující kritéria:

  • odpovídat povaze a rozsahu rizik v organizaci,

  • zahrnovat závazek neustálého zlepšování,

  • závazek – vyhovět přinejmenším požadavkům právních předpisů a dalších požadavků, k jejichž plnění se organizace přihlásila,

  • vedení dokumentu, jeho realizaci a udržování,

  • být dostupná všem zainteresovaným,

  • být pravidelně přezkoumávána, aby se zajistilo, že bude i nadále vhodná a přiměřená,

  • být sdělována všem zaměstnancům – s cílem donutit pracovníky, aby si uvědomili své postavení a odpovědnost.

Nejzřetelněji jsou vazby znázorněny následujícím schématem:

Při zodpovědném zavádění politiky BOZP je na vedení, aby pečlivě zvážilo a vyhodnotilo jednotlivé vstupy:

  • nejprve je třeba zvážit, zda politika a vytyčené cíle jsou odpovídající cílům podnikání organizace,

  • dále pak stávající nebezpečí na úseku BOZP v organizaci. Toto posouzení může mít různý rozsah, obsah, různé formy a postupy. Toto závisí jednak od účelu, pro který je analýza dělána. Jiný je přístup konstruktéra, jiný provozovatele, zda zařízení nikoho neohrožuje, a jiný je přístup při zjišťování příčin nehodových událostí. Podle druhu nebezpečí a ohrožení se použijí rozdílné metody v chemickém průmyslu, ve strojírenství nebo při výškových pracích. Svoji roli má i velikost provozoven a

Nahrávám...
Nahrávám...