dnes je 21.5.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Otázky a odpovědi: zjistěte, zda nakládáte s nebezpečnými látkami v souladu s legislativními požadavky

9.8.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

EU vydala a zavedla řadu ustanovení na ochranu pracovníků před škodlivými účinky nebezpečných látek. Ale jak to funguje v praxi? A jak se ujistíte, že máte k dispozici všechno, co má ochránit pracovníky ve vaší společnosti?

Víte, které chemikálie nebo nebezpečné látky se vyskytují na vašem pracovišti? 

Cílem legislativy EU v oblasti BOZP je pokrýt všechny nebezpečné látky nacházející se na pracovištích. Zaměstnavatelé mají povinnost kontrolovat a registrovat všechny chemické látky a nebezpečné látky přítomné na pracovištích. 

Mohou to být: 

  • chemické látky nebo výrobky zakoupené od dodavatelů.
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu