dnes je 15.7.2024

Input:

Organizace státní báňské správy

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2
Organizace státní báňské správy

Ing. Jindřich Stiebitz

V systému státní správy je státní báňská správa organizována jako dvouinstanční orgán státní správy. Orgány státní báňské správy jsou Český báňský úřad (dále jen "ČBÚ“) a obvodní báňské úřady (dále jen "OBÚ) jak je ustanoveno v § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., takto:

Český báňský úřad v Praze je ústřední orgán státní báňské správy České republiky. V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. Koordinační a informační funkci jeho vztahu k vládě ČR zajišťuje ministr průmyslu a obchodu ve smyslu usnesení vlády č. 843 ze dne 1. 9. 2004, ve znění usnesení vlády č. 1068 ze dne 13. 9. 2006, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za řízení celé státní báňské správy.

Do působnosti předsedy ČBÚ náleží zastupování a jednání jménem státní báňské správy ČR (dále jen "SBS“ a dále zejména:

Rozhodování o

  • předkládání návrhů zákonů, nařízení vlády a zpráv pro jednání vlády ČR,

  • předkládání návrhů a zpráv, jejichž zpracováním byla pověřena SBS,

  • záležitostech, které jsou předsedovi ČBÚ vyhrazeny právními předpisy, usneseními vlády a tímto organizačním řádem,

Nahrávám...
Nahrávám...