dnes je 26.8.2019
Input:

Novinky v odborných časopisech 21/2019

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.77 Novinky v odborných časopisech 21/2019

Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan

Aditivní výroba: Nákladové faktory a nákladová optimalizace

Aditivní výroba může být ekonomickým řešením, pokud se zváží všechny ekonomické aspekty. Článek obsahuje detailní rozbor nákladů vstupujících do hry s důrazem na laserové slinování - nákladové výhody díky nižším fixním nákladům, vycházejícím z jejich analýzy a optimalizace: strojní data zvoleného zařízení (cena, odpisy, nutný prostor), materiály, konstrukční data dílce, objem prášku, jeho druh a spotřeba, operační parametry včetně nákladů vyvolaných následných operací). V kalkulaci času je nutno zahrnout i čas seřízení stroje, programy, odstraňování hotových dílců, časy nutného tepelného zpracování dílců, detailní časy pro vlastní práci laseru, časy pro vlastní zpracování každé vrstvy, časy pro výslednou kontrolu. Rozbor běžného složení výrobního času, kde převážnou část (90%) činí aktivity stroje, rozbor investičních nákladů. Odvolávka na publikaci „Aditivní výroba”, která vyšla v němčině a kterou lze získat v on-line obchodu nakladatelství Vogel (www.vogel-fachbuch.de)

Zdroj: Tool and Mouldmaking, Číslo 11-12/18, článek Cost factors and cost optimalisation

Pět tipů pro návrh dílce, který má být vyroben selektivním laserovým spékáním

Pět doporučení, která dává společnost, vyrábějící dílce metodou SLM, pro konstrukci a návrh dílců. Zahrnuje doporučení ohledně tloušťky stěn dílce, volby nutných podpůrných konstrukcí, návrhu kanálů a otvorů, návrhu převislých částí konstrukce a souvisejících omezení, aspekty zbytkového namáhání a deformace hotového dílce. Konečně jsou uvedeny doporučené limity, jako např. minimální tloušťka stěny 1 mm, minimální rozměry vystupujících struktur např, z hlediska jejich čtení, rozměry funkční otvorů.

Zdroj: Tool and Mouldmaking, Číslo 11-12/18, článek Five tips for additive manufacturing designs with SLM, www.protolabs.co.uk

Silné ostří vzdoruje všemu odporu

Břitové destičky SUMITOMO AC5015S a AC5025S pro soustružení těžkoobrobitelných materiálů Inconel nebo Hasteloy mění aktuální poznatky ohledně geometrie a řezných povlaků. Nejen osvědčená řezná geometrie, ale především optimalizace ploch VBD, které odvádějí třísku, zabraňují přehřátí exponovaných míst destičky, vzniku trhlin a nárůstků, a sklonu k chemickým reakcím mezi