dnes je 21.5.2019
Input:

Novinky v odborných časopisech 11/2019

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.67 Novinky v odborných časopisech 11/2019

Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan

Orlí oko

Obsáhlý článek redaktora Kipa Hansona se věnuje problému stále se zvyšujícího objemu dat, které má výrobní podnik k dispozici a měl by ho účelně využívat pro zvyšování produktivity, produkce, zlepšení údržby atd. Dostáváme se do situace, že Industry 4.0 se blíží, ať chceme nebo ne. Monitorování strojů přineslo snížení prostojů, zlepšila se jejich údržba. Zlepšení přehledu vedení podniku o stavu jednotek v reálném čase. Zkušenosti a přínosy z praxe (PA Group USA; SensrTrx; Vorne Industries Inc.).
6 str., 1 obr., 5 tabulek a diagramů

Zdroj: Cutting Tool Engineering, Číslo 6/18, článek Eagle eye; www.pa-group.us; www.sensrtrx.com; www.vorne.com

Faktory, které ovlivňují vibrace

Článek názorně rozebírá vliv jednotlivých parametrů obrábění na vznik nežádoucích vibrací i souběh některých parametrů, který může sklon k vibracím snížit. Rozebírá např. vliv velikosti vstupního úhlu břitu do materiálu, velikost zaoblení špičky, makrogeometrii i mikrogeometrii. Rozdílné chování lisovaných a broušených břitových destiček. Vliv řezných podmínek a jejich kombinace.

Zdroj: Cutting Tool Engineering, Číslo 9/18, článek Factors that impact vibrations; www.sandvik.coromant.com/us

Ergonomická pracoviště zvyšují produktivitu

Úvaha o vlivu ergonomie na produktivitu výroby zdůrazňuje nutnost zvažování nejrůznějších vlivů. Osvětlení pracoviště i úroveň celkového osvětlení; poměr