Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o ochraně ovzduší v souvislosti se změnou stavebního zákona

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.6
Novela zákona o ochraně ovzduší v souvislosti se změnou stavebního zákona

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním z předpisů, do kterých tato rozsáhlá novela stavebního zákona zasáhla, byl i zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Hlavním cílem novely stavebního zákona bylo zjednodušit a zrychlit povolovacích řízení. Změny se dotýkají územního plánování, územního rozhodování i stavebního řádu. Jednou z nejvýznamnějších změn je zavedení možnosti tzv. společného povolení, ve kterém se spojuje územní rozhodnutí a stavební povolení do jednoho společného povolení, které bude vydáváno ve společném řízení podle § 94j SZ a bude mít pouze jeden výrok. Stavba bude jedním rozhodnutím současně umístěna i povolena.

Změny v souvislosti s novelou stavebního zákona

V zákoně o ochraně ovzduší byly zákonem č. 225/2017 Sb. provedeny následující změny:

  • Úprava § 12 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., v reakci na zavedení tzv. společného povolení:

Do § 12 odst. 6 bylo doplněno, že bez závazného stanoviska orgánů ochrany ovzduší podle § 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší nelze vydat kromě územního rozhodnutí, stavebního povolení, rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti také společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

  • Doplnění § 27 odst. 4, který obsahuje výčet kompetencí Ministerstva životního prostředí jako ústředního správního orgánu v oblasti ochrany ovzduší:

Do zákona o ochraně ovzduší byla doplněna nová kompetence pro Ministerstvo životního prostředí při posuzování tzv. zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury. Jedná se o úpravu navazující na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. 4. 2013, kterým se stanoví hlavní

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: