dnes je 25.5.2020

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (částky 1/2020 až 143/2020)

2.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 (částky 1/2020 až 143/2020)

JUDr. Anna Janáková

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 2 /2020 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Na MPSV byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Veolií - Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
  2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená mezi
    Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.
  3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená mezi Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství a Svazem dopravy České republiky - Sekcí silničního hospodářství.

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb. Digitální službou je definována jako úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě; za digitální službu se považuje i úkon vykonávaný vůči uživateli služby kontaktním místem veřejné správy v rámci agendy. Účinnost: 1. únor 2020, přičemž ve čtyřech případech je účinnost posunuta na později.

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účelem novely je přizpůsobit právo ČR právní regulaci evropské unie. Více v samostatné aktualitěÚčinnost je rozfázována na 6 etap: první na 18. leden 2023 a poslední 21. únor 2026.

Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). Důvodem nového zákona o územně správním členění státu je zejména existence dvojí uplatněné koncepce územního členění státu. První z nich vychází ze zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a obsahuje členění území státu na kraje, které se dále člení na okresy. Druhá koncepce byla vytvořena na ústavní úrovni ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, kterým byly vytvořeny menší samosprávné kraje odlišné od krajů z roku 1960. Na nižší úrovni je tato koncepce realizována