Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová nařízení EU pro oblast zdravotnických prostředků

15.5.2017, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

Dne 5. 5. 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v čísle L117  zveřejněno: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 

b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 

 

Tato nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.

 

Z hlediska aplikace nařízení je

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
E-mailové noviny
každý týden
 +420 222 539 333  info@techportal.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: