dnes je 19.7.2019
Input:

Návrh nových či novelizovaných otázek pro silniční dopravu roku 2019

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.1
Návrh nových či novelizovaných otázek pro silniční dopravu roku 2019

Ing. Miroslava Horská

Začíná rok 2019; pečliví školitelé problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro silniční dopravu si kontrolují a novelizují otázky pro test, který bude sloužit po absolvovaném školení pro ověření znalostí (viz § 103 odst. 3 zákoníku práce). Nutí je k tomu skutečnost, že podle § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jsou mezi právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP počítány mj. předpisy dopravní. Koncem roku 2018 byla vydáním prováděcích předpisů završena zásadní novelizace tří základních dopravních předpisů.

Přinášíme návrh některých otázek, které by mohly být použity (ne všechny jsou určeny přímo řidičům; řada je určena zejména vedoucím zaměstnancům, resp. osobám, které za dopravu u zaměstnavatele odpovídají). Otázky se netýkají pouze novinek posledního roku, ale též problematikám, na které jsou časté dotazy nebo které jsou chybně vykládány.

(1) V polovině roku 2018 byly/o novelizovány/o mj.

a) zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b) pouze prováděcí předpisy k některým dopravním zákonům

c) nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

(2) S ohledem na novelizované zákony v roce 2018 je třeba respektovat rozdíl mezi

a) kontrolou a opravou vozidla v autoservisu a přímo v silničním provozu

b) technickou silniční kontrolou a technickou prohlídkou (kde a kým prováděny, výstupy z nich vydávané kým a předávány komu apod.)

c) řidičem seniorem a řidičem s právě získaným řidičským průkazem (s ohledem na počet trestných bodů)

(3) Konkrétní hodnoty rozměrů a hmotnosti vozidla pro jejich povolenou jízdu na pozemních komunikacích (s výjimkou „zvláštního užívání komunikací”) stanoví

a) vyhláška č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

b) nová vyhláška č. 209/2018 Sb.

c) zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(4) Pro stanovení základní náhrady za používání silničního vozidla a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro poskytování cestovních náhrad pro rok 2019 stanoví

a) vyhláška č. 463/2017 Sb.

b) počátkem roku 2019 zatím vyhláška vydaná není

c) vyhláška č. 333/2018 Sb.

(5) Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce za používání silničního vozidla a stanovená průměrná cena pohonných hmot pro poskytování cestovních náhrad pro rok 2019 je

a) ve stejné výši jako pro rok 2018 – tj. 4,00 Kč

b) zvýšena na 4,10 Kč

c) snížena na 3,00 Kč

(6) Od roku 2019 by měla být osazovaná nová informačně provozní značka „STOP Jste v protisměru”. Mělo by se tak provádět na

a) každém úseku pozemní komunikace, kde došlo v posledních 6 měsících k dopravné nehodě

b) nájezdech na dálnici

c) místech, kde přecházejí děti do školy

(7) Požadavky na technické prohlídky ve stanicích STK a stanicích měření emisí stanoví

a) nová vyhláška č. 311/2018 Sb.

b) v platnosti ponechaná vyhláška č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

c) pouze příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(8) Tolerování určitého množství