"Cíle udržitelného rozvoje, které přijaly všechny členské státy OSN v roce 2015, se v Evropě a na celém světě nedaří plnit. Zůstávají tak budoucností, kterou si Evropa a svět přejí. V multipolárním a roztříštěném světě musí koalice evropských myšlenkových lídrů spolupracovat, aby mohly sehrát vedoucí úlohu na mezinárodní úrovni při přípravě globálního