dnes je 26.9.2023

Input:

Měsíční přehled legislativních změn: květen 2023

8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc květen 2023

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis

vyhlášen

účinný od

131/2023 Sb.; Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

částka 68 z 24.5.2023

1.6.2023

137/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů

částka 69 z 31.5.2023

1.7.2023

141/2023 Sb.; Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku

částka 71 z 31.5.2023

1.7.2023

142/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.

částka 71 z 31.5.2023

1.7.2023

Nahrávám...
Nahrávám...