dnes je 15.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Malé stacionární zdroje a znečišťování ovzduší

2.12.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak znečišťují malé spalovací zdroje ovzduší? Jak je tato problematika legislativně ošetřena?

Obecně se předpokládá, že malé stacionární zdroje spalování paliv, tj. zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, budou rovněž malým znečišťovatelem ovzduší.

Porovnáním údajů uváděných v emisních bilancích asi od roku 1980 do současnosti zjistíme, že procentní podíl malých zdrojů na celkových emisích postupně vzrůstá, a to především u tuhých znečišťujících látek a SO2.

Nárůsty jsou však zřetelné i u dalších látek, zejména u polyaromatických uhlovodíků (PAHs), které souvisejí se zvyšujícím se podílem spalovaného dřeva.

Tento trend je patrný zejména od konce devadesátých let, kdy u velkých a středních zdrojů

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...