Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář k nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

28.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.44
Komentář k nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Dne 13. 3. 2017 bylo přijato nařízení vlády č. 96/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Toto nařízení vlády bylo zveřejněno ve sbírce zákonů ČR dne 31. 3. 2017 a následně 15. 4. 2017 vstoupilo v platnost.

Nařízení vlády č. 96/2017 Sb. bylo vydáno v rámci upřesnění oblasti působnosti nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Toto nařízení vlády přitom zavádělo směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh.

Změna, kterou nařízení vlády č. 96/2017 Sb. obsahuje, se týká upřesnění měřidel, jako výrobků určených pro posuzování shody. Nařízení tak specifikuje, že se jedná o měřidla určená k používání pro měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, v souvislosti s ochranou životního prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, nebo v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy. Těmi jsou myšleny například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: