dnes je 21.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kdy a jak vyplňovat roční evidence dle zákona č. 185/2001 Sb.?

9.1.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpis č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládá povinnost do určitého termínu odevzdat evidenci odpadů a další formuláře.

 Zabýváme se hlášeními uvedenými ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. a to s výjimkou „Roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru“ (příloha č. 19 této vyhlášky)

Nezabýváme se vedením evidencí stanovených vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými terfenyly.

 ZÁKONEM  STANOVENÉ  TERMÍNY

a)      do 15. 2. následujícího roku:

- Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou při

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...