dnes je 18.8.2022

Input:

Jednání Rady pro životní prostředí: Fit for 55, odlesňování, přeprava odpadů

27.6.2022, Zdroj: Rada Evropské unie (www.consilium.europa.eu)

Ministři životního prostředí budou 28.6. usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“. Budou rovněž usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh EU. Předsednictví předloží zprávu o pokroku dosaženém při jednáních o návrhu týkajícím se přepravy odpadů.

Hlavní body pořadu jednání

Ministři životního prostředí budou usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“ a týkají se trhu s uhlíkem, propadů uhlíku, sdílení úsilí mezi členskými státy, výkonnostních norem pro emise CO2 pro osobní automobily a dodávky a Sociálního fondu pro klimatická opatření. Budou rovněž usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh EU. Předsednictví předloží zprávu o pokroku dosaženém při jednáních o návrhu týkajícím se přepravy odpadů.

Balíček „Fit for 55“

Ministři budou usilovat o dosažení obecného přístupu k následujícím návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“:

  • revize systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS)
  • revize nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy (nařízení o „sdílení úsilí“)
  • revize nařízení o emisích skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
  • revize pravidel týkajících se výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla
  • nařízení, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

Cílem legislativního balíčku „Fit for 55“ je sladit právní předpisy EU se zvýšenými ambicemi nového cíle v oblasti snižování emisí, jímž je snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových

Nahrávám...
Nahrávám...